Kelon energiamääräykset

Ympärivuotiseen asumiseen hyväksytyt hirsivahvuudet
uuden C3 energiamääräysten  mukaisesti v.2010 alusta

01.07.2012 voimaanastuneet uudet energiamääräykset eivät sinäänsä ota kantaa hirsirakentamiseen vann tarkastelevat rakennuksen koko energiataloutta. C4-määräysten uudistukset ovat lausuntokierroksella ja oletettavaa on että hirren erityisasema  seinärakenteena säilyy.

Hirsitaloteollisuuden vahvan vaikuttamisen tuloksena ennakkokaavailuista poiketen uudet energiamääräykset eivät vaikeuta hirren käyttöä omakotitalorakentamisessa. Päinvastoin hirren kilpailukyky paranee muihin seinäratkaisuihin verrattuna.

Periaatteessa määräykset jopa hirren kohdalla lievenivät. Esim. 28 cm:n keskimääräisellä vahvuudella pyöreä kelohirsi ja 28,5 cm:n pelkka eivät vaadi enää lisäkompensointia, kuten normivaatimusta tehokkaampaa lämmöntalteenottojärjestelmää ja/tai ylä- ja alapohjan lisäeristämistämistä.

Käsinveistetyn hirren keskivahvuuden määrittely ei ole niin yksiselkoista kuin tasavahvan teollisen hirren. Puun kartiomaisuudesta johtuen kelotukki on tyvestä on paksumpi ja latvasta ohuempi. Samoin varauksen paksuus vaihtelee oksien ja myhkyröiden mukaisesti. Laskennallinen keskivahvuus saadaan toki laskettua, todelliset arvot ovat rakennuskohtaisia.

Runkorakenteisissa taloissa sitävastoin mineraalivillan vahvuus kasvaa uusissa määräyksissä 170 mm:stä 250 mm:iin.

 

Hirsiseinän U-arvovaatimus on laskettu 0,40 ja seinä on kompensoitavissa U-arvosta 0,60 lähtien. Näin ollen 180 mm hirsiseinän keskivahvuus on tuon 0,60 arvoinen ja vaatii siis maksimikompensoinnin. Kompensointi tarkoittaa sitä, että rakennuksen ylä- ja alapohjan lämmöneristystä tehostetaan ja käytetään tiiviimpiä ovia ja ikkunoita. Tarvittaessa myös ilmastoinnissa vaaditaan perusvaatimusta tehokkaampaa lämmön talteenottojärjestelmää, mutta kompensointi ei kuitenkaan välttämättä vaadi hirsiseinän lisäeristämistä. Näillä laskennallisilla arvoilla saadaan rakennukselle rakennusluvassa tarvittava tasauslaskelma ja energiatodistus.

190 mm => 0,57
200 mm => 0,54
210 mm => 0,52
220 mm => 0,50
230 mm => 0,48
240 mm => 0,46
250 mm => 0,44
260 mm => 0,43
270 mm => 0,41
280 mm => 0,40 = ei kompensointitarvetta enää

Pelkkahirren U-arvot
Pyöröhirren U-arvot


Rakennus- ja suunnittelupalvelu Teemu Marttinen
Kumputie 234
43500 KARSTULA
teemu.marttinen at gmail.com
gsm 040 531 2198
fax (014) 464 257
www.rakennuspalvelumarttinen.fi