Kelopelkka

Kelosta sahattu pelkkahirsi on ainutlaatuinen materiaali, joka käy niin uuteen hirsirakennukseen kuin vanhan hirsirakennuksen korjaamiseen.. Se on monta sataa vuotta vanhaa punahonkaista kuivaa hirttä, joka ei painu, vääntyile eikä sinisty. Joko kirveellä tai koneellisesti ammattitaidolla piilutettuna seinä on kuin vanhojen kirvesmiesmestareiden jäljiltä.

Perinteisesti kelopelkka veistetään käsin vain moottorisaha ja kirves työvälineinä. Huliswoodilla on kelopelkkaan myös koneella työstetty vaihtoehto. Hirressä on höylähirren leveä varaus, mikä antaa seinälle hyvän lämmöneristävyyden. Puun kartiomaisuus kuitenkin säilyy, ja ulkoapäin rakennus ei paljonkaan eroa käsinveistetystä.


Koneellinen kelopelkka


Koneella piilutettu kelopelkka


Käsin veistetty kelopelkka


Käsin veistetty ja käsin piilutettu kelopelkka